ดาวน์โหลด กติกาและใบสมัคร

  • ออกแบบ GULP

    หมายเหตุ ต้องออกแบบให้มีสีแดง ไม่น้อยกว่า 70% ของพื้นที่ที่กำหนด

  • ออกแบบ SLURPEE

     


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

cupdesigncontest@gmail.com